Privacy policy

 

Appropriate Communications BV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Appropriate Communications BV uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Appropriate Communications BV uit op het vlak van gegevensverwerking.

 

De verwerkingsverantwoordelijke is Ann Lambert, Bestuurder, Appropriate Communications BV, Dorpstraat 36 B1.2, 2070 Zwijndrecht, BE0472.625.273.

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Ann Lambert (ann.lambert@appropr.com). Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelt en verwerkt Appropriate Communications BV gegevens?

Appropriate Communications BV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.

 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, maar ook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. 

 

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze  diensten voor te stellen (direct marketing).

 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Appropriate Communications BV?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. 

 

Wij verzamelen deze gegevens tijdens zowel gesprekken in persoon, via telefoon of via mail; maar ook wanneer u onze papieren of elektronische formulieren invult.

 

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy [HYPERLINK NAAR COOKIEPOLICY].

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Appropriate Communications BV gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten),

direct marketing, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

 

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Appropriate Communications BV?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.

 

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van patiëntenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.  In dit geval hebben wij met deze verwerker steeds een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Soms hebben we een toelating om gegevens over u door te geven, soms zijn we hiertoe verplicht. Dit is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Hierbij worden de regels rond het beroepsgeheim evenwel steeds gerespecteerd.

 

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Appropriate Communications BV bewaart de persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen.

 

Uw rechten

U beschikt in beginsel over de volgende rechten:

 • recht op informatie;
 • recht om de toestemming in te trekken;
 • recht op inzage;
 • recht op rectificatie;
 • recht van bezwaar;
 • recht op gegevenswissing;
 • recht op beperking van de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden;
 • recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Voor de uitoefening van uw rechten volstaat het om dit aan te vragen bij Appropriate Communications BV, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Appropriate Communications BV uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

Appropriate Communications BV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

 

Cookies

Cookies

Wat zijn cookies en waarom maakt Appropriate Communications BV  hier gebruik van?

De website van Appropriate Communications BV  maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat wanneer je onze website gebruikt. Ze brengen onder andere informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren in kaart.

Waarom gebruiken wij cookies?

Door cookies te gebruiken kunnen wij je de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies kunnen we:

 • Onze website voortdurend optimaliseren;
 • Je voorkeuren onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of downloaden wanneer je onze website gebruikt;
 • De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren;
 • Onze marketing efficiënter maken, zodat we je een betere service kunnen bieden.
 • Verzamelen geanonimiseerde gebruiksgegevens.

Waarvoor gebruiken wij cookies niet?

De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen Appropriate Communications BV . We geven je gegevens dus niet door aan derden. Bovendien wordt alles anoniem verwerkt.

 

Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze? 

We kunnen de cookies die wij gebruiken in vier categorieën opdelen:

 1. Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.

 1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont.

 1. Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

 1. Marketing cookies

Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die overeenstemmen met je interesses.

 

Welke cookies worden er geplaatst via onze website?

 

First Party cookies 

Appropriate Communications BV  maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je gebruikservaring op onze website te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.

Third Party cookies

Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van Appropriate Communications BV  cookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.

Partijen die mogelijks cookies zetten:

 

Hoe kan je cookies uitschakelen?

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

 

Wijzigbaarheid

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder je aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als je het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij je een e-mail te sturen naar ann.lambert@appropr.com Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze website of diensten aan je zijn meegedeeld, word je geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 7 september 2021.