Ann Lambert

Klinisch psycholoog & contextuele gedragstherapeut

Ik wil je echt ontmoeten, jij zoals het nu is

Waar je ook mee worstelt,

wat je ook hebt meegemaakt,

met kantjes van jezelf die je misschien niet zo graag ziet of laat zien,

met heel veel voelen of net weinig,

je hele jij is hier welkom.

Jij zoals het nu is.

 

Ik kijk er naar uit jou hier te mogen ontmoeten.

Jij en ik, onder ons.

Samen zijn,

van mens tot mens,

in alle eerlijkheid en kwetsbaarheid.

 

Als klinisch psycholoog vind ik het belangrijk om je een warme plek te bieden waar je jezelf kan zijn en waar je je veilig en op je gemak kan voelen. Ik vind het belangrijk om zelf ook echt en authentiek aanwezig te zijn. Ik ben mens, net zoals jij, met mijn eigen kantjes en worstelingen.

Ik ben nieuwsgierig om je te leren kennen en te ontdekken. Ik wil graag weten hoe het is om in jouw schoenen te staan of waar je tegen aanloopt. Ook ben ik nieuwsgierig naar hoe je gedrag gekleurd wordt door je omstandigheden of je verleden. Tegelijk wil ik graag ontdekken waar je blij van wordt en hoe je meer voor jezelf kan kiezen.

Ik duik graag de diepte in. Dat wil zeggen dat je bij mij niet terecht kan voor tips en tricks die je op korte termijn misschien wel helpen maar die op langere termijn geen wezenlijke veranderingen geven. Er moet niets worden gefixt. Ik wil je vooral weer in contact brengen met jezelf en je helpen inzicht te verkrijgen in wat je drijft zodat je vanuit die diepe kennis van jezelf kan kiezen voor een leven dat jij waardevol vindt.

Levenslang leren

Ik blijf enorm geboeid door de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied en verdiep me graag verder door veel te lezen, bijscholingen te volgen, te overleggen met collega’s in intervisies en supervisie.

De thema’s waar mijn specifieke interesse naar uitgaat zijn Process-based Behaviour Therapie, verlies en trauma en lichaamsgerichte interventies binnen psychotherapie. Ik volg regelmatig workshops en bijscholingen o.a. bij het NICABM netwerk rond trauma en lichaamsgericht werken en het Portland Institute rond verlies.

“Voel je welkom en thuis bij Praktijk Onder Ons waar je veilig jezelf kan zijn.”

Mijn expertise in klinische psychologie

Mama worden inspireerde me om opnieuw een studie te volgen. Wat een ontdekkingstocht, het zien opgroeien van een kind. Mijn interesse en zin naar meer kennis over de ontwikkeling van kinderen was geboren. Ik begon aan de studie klinische psychologie.

 

2014 – 2016

Open Universiteit Nederland (Studiecentrum Antwerpen)

Master in de Psychologie

Afstudeerrichting Klinische Psychologie

Scriptie: “Angst voor het donker bij kinderen: het effect van een cognitieve preventietraining”

2008 – 2013

 

Open Universiteit Nederland (Studiecentrum Antwerpen)

Bachelor in de Psychologie

Thesis: “De relatie tussen dyslexie en zelfwaardering bij lagere schoolkinderen”

Mijn expertise in contextuele gedragstherapie

ACT gedragstherapeut

Acceptance & Commitment Therapie is een derde generatie gedragstherapie uit dezelfde familie als de traditionele Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Binnen deze therapie gaat men ervan uit dat lijden bij het leven hoort. Het doel van ACT-therapie is om mensen weer een waardevol leven te laten leiden.

Dit betekent dat je in situaties durft te kiezen voor zaken die voor jou belangrijk zijn (= commitment) terwijl je moeilijke gedachten en gevoelens die daarbij horen toelaat, zonder ze te proberen veranderen (= acceptatie). In mijn eerste jaren als therapeut ging ik vooral met ACT-therapie aan de slag bij kinderen en jongeren.

Ik volgde verschillende ACT vormingen in binnen- en buitenland bij de ACT Academie, Allegre Instituut, Dr. Russ Harris en andere trainers verbonden aan ACBS.

Derde generatie gedragstherapieën

Met de jaren en ervaring groeide ook de nood aan verdieping. Ik volgde een therapieopleiding, het vierjarig postgraduaat contextuele gedragstherapie aan de Vives Hogeschool. In deze opleiding kreeg ik die verdieping in ACT-therapie en het contextueel gedragstherapeutisch kader dat ACT onderbouwd.

Ik maakte kennis met:

  • Relational Frame Theory, de theoretische onderbouwing van ACT
  • Process-Based Behaviour Therapy, voor meer precisie in gedragsanalyse en selectie van gedragsinterventies
  • Compassion Focused Therapy, om met mildheid voor jezelf te zorgen en zachtmoedig te kiezen wat je nodig hebt

Dit gedragstherapeutisch kader vormt de basis van mijn werk in de therapieruimte.

 

2018 – 2022

  Vives Hogeschool

  Postgraduaat Contextuele Gedragstherapie

Hartcoherentie

Begin 2023 volgde ik de opleiding tot hartcoherentiecoach bij Nerva (Certificaat ALT621). Ik volgde de module Resilient Heart™ bij HeartMath® rond traumasensitief werken met hartcoherentie.

“Hartcoherentie is een wetenschappelijk gefundeerde methode om zelfstandig stress te leren beheersen. Het hart geeft meer signalen naar het brein dan omgekeerd. Je kan met een eenvoudige ademhalingsoefening het hartritme in die mate beïnvloeden dat het hart zich niet meer in een vecht-/vluchtreactie bevindt, maar in een veilige modus. Op dat moment geeft het hart signalen naar onze hersenen dat alles veilig is en brengt het hart evenwicht in ons brein en zenuwstel”.

Bron: Nerva Coach

Publicaties

Lambert, A. (2020). Van eetprobleem naar weer voluit leven. Tijdschrift voor voeding en diëtetiek, 46(3), 8-11.

Simon, E., Driessen, S., Lambert, A., & Muris, P. (2020). Challenging anxious cognitions or accepting them? Exploring the efficacy of the cognitive elements of cognitive behaviour therapy and acceptance and commitment therapy in the reduction of children’s fear of the dark. International Journal of Psychology55(1), 90-97.

Simon, E., Lambert, A., Driessen, S., Muris, P., & Field, A. (2016). What cognitive therapy suits the cognitive level of children best?: OR0199. International Journal of Psychology51.

Deontologie

Ik ben erkend als klinisch psycholoog door het FOD (visumnummer 347509) en het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid. Ik ben niet geconventioneerd.

Ik ben aangesloten bij de Psychologencommissie (Compsy nummer 722130728) en gebonden aan de deontologische code.

Je kan deze hier raadplegen.